НОВИ ИЗВРШИТЕЉИ ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ

Дана 08.02.2016. године пред министром правде положило је заклетву и ступило на дужност 9 извршитеља и 5 заменика извршитеља.

Тим поводом министар правде Никола Селаковић указао је на значајан допринос који је професија извршитеља дала у процесу унапређења система извршења у Републици Србији, што је и био један од разлога преношења спровођења извршења у искључиву надежност извршитеља. Такође је истакао да се професија извршитеља у претходне 4 године сусретала са бројним изазовима, али да је она сама, и у сарадњи са министарством правде, успела да на изазове одговори.

Председница Коморе извршитеља Александра Трешњев честитала је на полагању заклетве извршитељима и истакла да професија извршитеља треба да штити јавне интересе , те да је од великог значаја да извршитељи у обављању ове делатности превасходно имају у виду потребу заштите јавних интереса и у оквиру њих ефикасно и законито спроводе извршење.

Од 9 извршитеља именовани су: по један извршитељ за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду, Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву, Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу, Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару, Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу, Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву, Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу, Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици, као и Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву. 

Такође, по два заменика извршитеља  именована су за подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу, Вишег суда у Новом Саду  и Привредног суда у Новом Саду и  један заменик извршитеља за подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву.