ОБЕЛЕЖЕНО 10 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ПРОФЕСИЈЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА И КОМОРЕ

Председник Коморе јавних извршитеља Бојан Костић: „Подржавањем јавноизвршитељске професије, држава одлучила да поштује себе. Нема јаке државе без спровођења судских одлука и ефикасног извршног поступка.“

14. маја 2022. године обележена је десетогодишњица рада јавних извршитеља.  Након деценије, неспорно је да су јавни извршитељи досадашњим резултатима рада позиционирали место у оквиру правосуђа, са системом извршења без алтернативе и да настављају да дају свој  допринос крајњем циљу спровођења начела владавине права, у интересу свих грађана и субјеката у друштву.