ОБЈАВА КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ПОВОДОМ САОПШТЕЊА ИНИЦИЈАТИВЕ „НЕ ДАВИМО БЕОГРАД“

Поводом саопштења Иницијативе „Не давимо Београд“, Комора јавних извршитеља позива ову Иницијативу и све друге организације, да у својим активностима не дају нетачне и произвољне информације, без сагледавања система извршења и познавања рада јавних извршитеља, јер се тиме јавност наводи на нетачне закључке.

Давање саопштења у којем се „осуђује насиље јавних извршитеља над грађанима“, нажалост показује елементарно непознавање делатности јавног извршитеља, као лица са повереним јавним овлашћењима од стране државе. Не желимо да верујемо, да осим непознавања правила извршног поступка и правила рада јавних извршитеља, који су део правосудног система Републике Србије, било који други разлог може бити мотив за објављивање нетачних саопштења. Јавни извршитељи, као службена лица, која превасходно спроводе правноснажне и извршне одлуке суда у корист извршних поверилаца, како грађана, тако и правних лица, ни на који начин, радећи свој посао, не могу вршити насиље над било ким. Уколико постоје појединачни случајеви са сумњом у правилност рада јавног извршитеља, постоје и надлежни органи који утврђују да ли је до неке неправилности и дошло.

Комора јавних извршитеља осуђује сваки облик насиља, а насиљу су у више случајева били изложени управо јавни извршитељи и њихови запослени, приликом покушаја да се одређена извршења спрече или ометају.

На крају, позивамо Иницијативу „Не давимо Београд“ да се, уколико тежи истинитом и професионалном деловању, упозна са надлежностима и радом јавних извршитеља и у том смислу стојимо на располагању за сарадњу.

Комора јавних извршитеља Републике Србије