ОЦЕНА УСТАВНОСТИ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

КОМОРА ИЗВРШИТЕЉАЊегошева бр.73Београд Комора извршитеља: Оцена уставности одредби Закона о извршењу и обезбеђењу Београд, 26.02.2016 – Комора извршитеља неће коментарисати иницијативу за покретање поступка за оцену уставности коју је поднела Национална организација потрошача Србије, нити ће на било који начин утицати на независност и самосталност Уставног суда приликом доношења одлуке. Комора извршитеља уважава поднету иницијативу, с обзиром да сваки појединац или организација имају право да поднесу иницијативу Уставном суду за оцену уставности било које одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу. Извршитељи јесу предузетници, али су, пре свега, носиоци јавних овлашћења и имају статус службених лица која спроводе извршење у границама решења о извршењу и предузимају радње у извршном поступку у складу са пренетим јавним овлашћењима. Подсећамо да је Уставни суд у решењу донетом 27.02.2014. године, којим је одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности појединих одредаба Закона о извршењу и обезбеђењу, оценио да Законом о извршењу и обезбеђењу прописана могућност да извршитељ спроводи посебни поступак за намирење потраживања, по основу комуналних и сличних услуга, није уставноправно спорна, те је на законодавцу да, у складу са својим уставним овлашћењима, пропише ко ће и за које поступке и по којим правилима водити извршни поступак. Неда Петровић, саветник за односе с јавношћу