ОДЛУКОМ КОМИСИЈЕ САВЕТА ЗА ШТАМПУ ИЗРЕЧЕНА ЈАВНА ОПОМЕНА “ИНФОРМЕРУ“

Комора јавних извршитеља против дневног листа Информер  
 

На основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Вишња Аранђеловић, Ивана Стјеља, Златко Чобовић, Љиљана Смајловић, Невена Кривокапић, Вукашин Обрадовић, Владо Мареш, Вера Дидановић, Драган Ђорђевић и Жељко Бодрожић, на седници одржаној 28.2.2019. године, једногласно изриче

ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Извршитељи гори од зеленаша; за дуг од 90.000 узму 280.000”, објављеним 11. новембра 2018. године, дневни лист “Информер”

1.прекршио је тачке 1 и 4 Одељка И  (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, као и да, кад је то неопходно, консултује што више извора и да им омогући да изнесу свој став,

2.прекршио је смерницу из тачке 2 Одељка ИИ (Независност од притиска), по којој наслов не сме да буде у супротности са суштином текста,

3. прекршио је и тачке 1 и Одељка В (Новинарска пажња), о обавези новинара да приступа послу са дужном професионалном пажњом, као и одредбу по којој је прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на ствав јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи.

Одлука Комисије биће објављена на сајту Савета за штампу (www.savetzastampu.rs) и доступна јавности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Комора јавних извршитеља поднела је жалбу Савету за штампу због тога што су већ у наслову текста извршитељи представљени као “зеленаши” и “нарко-дилери” који имају “жртве”, чиме су, по њима, оклеветани сви чланови Коморе. Текст, како је наведено, не садржи чињенице које би поткрепила овакве тврдње, а инфомације у тексту су нетачно и непотпуно пренете. У жалби се истиче да је “Информер” поступио непрофесионално извештавајући о “случају познатог београдског новинара”, који је заправо сам главни уредник тог листа, износећи и неистине из тог извршног поступака, те да, између осталог, текст наводи читаоце на погрешан закључак о енормној заради извршитеља од 190 хиљада динара, што није у складу ни са “доказима” о трошковима поступка које је лист објавио. Подносилац жалбе је сматрао да су текстом прекршене бројне одредбе Кодекса из поглавља Истинитост извештавања, Одговорност новинара и Новинарска пажња.

Редакција “Инфомера” није одговорила на жалбу.

Комисија за жалбе је закључила да је рад јавних извршитеља важна тема од великог јавног интереса, те да је новинарима апсолутно дозвољено да критикују начин на који се спроводе одређени поступци или законска решења у вези са надлежностима извршитеља, па је и “Инфомер” имао право да о томе пише, без обзира на то да ли је “случај познатог београдског новинара” заправо случај главног уредника тог листа или не, јер је реч о теми од ширег друштвеног значаја. Та тема, међутим, по мишљењу Комисије, овога пута није обрађена у складу са етичким правилима професије. “Информер” је о овом случају известио једнострано, необјективно и не пруживши “другој страни” могућност да изнесе своје ставове. Такође, текст није написан са дужном професионалном пажњом, а прећутане су и информације које могу битно да утичу на став читаоца, попут тога да извршитељи не одређују висину судских трошкова или износ затезне камате, нити тај новац иде њима. Осим тога, подаци наведени у тексту не потврђују тезе из насловног блока, чиме је прекршена и смерница Кодекса по којој наслов мора да буде у складу са суштином текста.

Комисија је закључила да у тексту нема говора мржње и дискриминације, на који се Комора такође жалилиа, јер извршитељи нису мањинска група, нити се критиком њиховог рада крше било чија људска права.

Београд, 28.2.2019.                                                                                        
Председавајући
Стојан Марковић