ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО НА ПАЛИЋУ ПОВОДОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Дана 30. јануара 2015. године, с почетком у 11 часова, у конгресној сали Мале гостионе на Палићу, одржан је округли сто на тему „Подношење предлога за извршење – комуналне и сличне услуге” (измена члана 252. Закона о извршењу и обезбеђењу). На округлом столу су као панелисти учествовали:
1. Тамара Трајковић, судија Основног суда у Суботици – тема: Поступак по приговору у светлу измене 252 ЗИО – обавеза извршитеља да одбаци неуредан предлог за извршење;
2. Александра Трешњев, председник Коморе извршитеља Србије – тема: Општи акт Коморе извршитеља из члана 252 став 4 ЗИО – примена; и
3. Дамир Шите, извршитељ за подручја Вишег и Привредног суда у Суботици – тема: Утицај измене члана 252 ЗИО на праксу извршитеља.
Након одржаних уводних излагања наведених панелиста, одржана је јавна дискусија о наведеним темама, уз веома активно учешће свих присутних. У раду Округлог стола је учествовао велики број адвоката, извршитеља, као и правника запослених у комуналним предузећима из Бачке Паланке, Ковина, Новог Сада, Сенте, Сомбора, Суботице, Темерина, Врбаса и Зрењанина. На округлом столу је било око 40 учесника.