ОДРЖАН РЕДОВНИ ЈЕСЕЊИ САСТАНАК САВЕТА ПРЕДСЕДНИКА ЕВРОПСКИХ КОМОРА

Дана 23. новембра 2016. године, у просторијама Школе јавног бележништва у Паризу (L’Ecole du Notariat de Paris), одржан је редовни јесењи састанак Савета председника европских комора, радног тела Сталног савета Међународне уније извршитеља.

Редовним јесењим састанком Савета председника европских комора су председавали Франсоаз Ондри, председник МУИ и Марк Шмит, први потпредседник МУИ. На почетку састанка Гијом Пајан, професор Правног факултета Универзитета у Тулону и Метју Шардон, генерални секретар МУИ поднели су усмени извештај о напретку СТОБРА пројекта, као и раду шест СТОБРА комисија задужених за сталну обуку извршитеља. Писани извештај о СТОБРА пројекту ће бити достављен коморама и струковним организацијама извршитеља на енглеском и француском језику. Георгос Григорис, члан извршног одбора МУИ и Јос Ојтехаг, секретар МУИ су након тога известили учеснике Савета о покретању новог ENABLE пројекта, намењеног унапређењу електронске комуникације између извршитеља и свих учесника поступка извршења.

У даљем делу рада Савета је указано на значајне измене Великог упитника и начинима његове даље употребе, док је Тери Бери, стални делегат Коморе извршитеља Републике Француске, у име председника Коморе Патрика Санина, поздравио рад Савета. На крају рада Савета председника делегације 25 европских комора и струковних организација извршитеља су одржали оснивачку скупштину Европске уније извршитеља – ЕУИ (Union européenne des huissiers de justice, European Union of Judicial Officers), чији је Јавноизвршитељска комора Србије члан-оснивач у својству посматрача, на којој је изабрано и пет од седам чланова првог извршног одбора ЕУИ – Димитрис Цицонис (Грчка), Хозе Карлос Резенде (Португалија), Јанек Пол (Естонија), Валтер Гитман (Немачка) и Жолт Орел (Мађарска), док су чланови извршног одбора ЕУИ по функцији председник и благајник МУИ, Франсоаз Ондри и Јурај Подконицки.