ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ РАЗМАТРАЊА МОГУЋНОСТИ ЗАШТИТЕ ИНТЕРЕСА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА


Дана 17.3.2017. године у просторијама Коморе јавних извршитеља одржан је састанак представника Коморе јавних извршитеља са адвокатом Ненадом Милићем, поводом тужбе коју је против јавног извршитеља Јелене Радовановић поднело предузеће „Телеком Србија“. У име Коморе састанку су присуствовали председник Коморе Александра Трешњев, заменик председника Коморе мр Вујадин Масникоса и члан Извршног одбора Коморе Јелена Радовановић.

Састанак је одржан у циљу пружања правне помоћи и разматрања могућности заштите интереса јавних извршитеља, имајући у виду све учесталије тужбе које јавна предузећа подносе против јавних извршитеља. Јавни извршитељи су, као носиоци јавних овлашћења, пре свега, дужни да поступају у складу са законом и важећим прописима, а не као заступници јавних предузећа. Став органа Коморе је да јавни извршитељ не може да штити искључиво интересе извршног повериоца, већ да је у обавези да штити интересе свх странака у поступку и поступа у складу са овлашћењима која су му законом поверена.