ОДРЖАН САСТАНАК СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ РЕПУБЛИКЕ МОЛДАВИЈЕ


Комора јавних извршитеља је дана 14.3.2017. године примила делегацију Републике Молдавије, коју су чинили председник Коморе изврситеља Молдавије Роман Талмач и саветник министра правде Молдавије проф. др Николај Дука. Састанку су присуствовали начелница Одељења за правосудне професије Министарства правде Републике Србије Јелена Деретић, председница Коморе јавних извршитеља Александра Трешњев, заменик председника Коморе јавних извршитеља мр Вујадин Масникоса и члан Извршног одбора Коморе јавних извршитеља Јелена Радовановић.

Учесници састанка су разменили упоредна искуства у раду извршитеља. Разматрано је и питање стварања услова за непосредно спровођење страних извршних исправа које не подлежу процедури признања, а које би важиле како у земљама саговорника, тако и у суседним земљама, на чему би требало радити и кроз ЕУ пројекте, а све у циљу побољшања ефикасности система извршења у међународним оквирима.

Николај Дука, саветник министра правде, који је и професор међународног приватног права и трговинског права, је изнео став Министарства правде своје земље, који се огледа у томе да је првенствени задатак Министарства да нормира процедуре и креира системска решења, на основу статистичких података извршитељских канцеларија, прибављених у ту сврху, а да надзор над радом извршитеља обавља Комора извршитеља. Јелена Деретић је указала да се у нашој земљи још увек нису стекли услови да послови надзора над радом јавних извршитеља буду у искључивој надлежности Коморе.

Председник Коморе извршитеља Молдавије Роман Талмач је истакао да је у Молдавији извршни поступак део судског, а не административног поступка, у ком смислу су судови једини који имају овлашћење да цене законитост поступања извршитеља приликом спровођења извршења, док Министарство правде и Комора извршитеља оцењују друге аспекте рада извршитеља. Представници Коморе јавних извршитеља Републике Србије такође сматрају да се мора поштовати уставни принцип поделе власти и да је и извршни поступак део судског поступка и у нашој земљи. Представник Министарства правде је подсетио да је у Србији судска власт самостална и независна, да јавни извшитељи нису уставна категорија, као и да је Законом о извршењу и обезбеђењу јасно прописано ко врши надзор над радом јавних извршитеља.

Представницима делегације Молдавије је презентован систем равномерне расподеле комуналних предмета јавним извршитељима у Србији. Председник Коморе извршитеља Молдавије је представио правни систем извршења у својој земљи, указујући да је од 2010. године цео поступак извршења пренет на извршитеље, при чему они имају много ширу надлежност од јавних извршитеља у Србији, јер су надлежни не само за судска већ и административна извршења. Презентовао је централни регистар електронских података грађана, у који извршитељи имају право електронског увида. Учесници састанка су упознати са свим предностима таквог регистра који на једном месту садржи све податке о имовини извршних дужника.