ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ФРАНЦУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА


У Комори јавних извршитеља Републике Србије, 15. априла 2019. године, одржан је састанак председника Коморе извршитеља Републике Француске Патрика Санина и председнице Коморе јавних извршитеља Републике Србије Александре Трешњев. Састанку су присуствовали и Стефан Хуберт, члан Француске националне коморе и Магдалена Новаковић, генерални секретар Коморе јавних извршитеља Србије.

Тема састанка је била унапређење сарадње две националне коморе, како на билатералном нивоу,  тако и у оквиру међународних удружења и организација. На самом почетку састанка, Патрик Санино је упознао учеснике састанка са променама које су се десиле у удружењу извршитеља у Француској и са предстојећим уједињењем професије извршитеља и аукционара. Навео је да однедавно обавља и дужност председника Фондације Европске уније извршитеља, која ће се више бавити техничким аспектима посла извршитеља и унапређењима софтверских платформи и технологија у раду. Александра Трешњев је изнела податке о садашњем систему извршења у Републици Србији, положају јавних извршитеља и очекиваним изменама нормативног оквира. Закључено је да постоји велики број сличности у пракси извршитеља ове две земље, као и у околностима у којима припадници извршитељске професије обављају своје послове.  Такође је закључено да би требало јачати сарадњу између комора европских земаља, посебно оних које повезује традиција и сличност система, уз препознату потребу за заједничким активностима земаља у окружењу. У вези са наведеним, председник Санино је навео да је са великом пажњом испратио досадашњи рад Балканске иницијативе и предложио да да допринос  за реализацију неке од њених идеја у циљу увођења међународне извршне исправе, која би се односила на земље Балкана по узору на европску извршну исправу.

На самом крају, председница Коморе јавних извршитеља Србије захвалила се представницима Француске коморе извршитеља на конструктивном састанку и изразила задовољство због обостране спремности за даљим унапређењем сарадње.