ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА КОМИТЕТА ПРАВНИКА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Дана 11.5.2017. године у Комори јавних извршитеља одржан је састанак којем су присуствовали представници Комитета правника за људска права (YUCOM) – директор YUCOM –а Милан Антонијевић и адвокат Наталија Шолић и представници Коморе јавних извршитеља – председница Коморе Александра Трешњев, члан Извршног одбора Дејан Пашић и генерални секретар Магдалена Новаковић.

Комора јавних извршитеља је иницирала састанак након више медијских објава представнице Комитета правника за људска права у којима је јавност обавештена о узрочно последичним негативним странама спровођења извршења од стране јавних извршитеља у појединим случајевима који се медијски прате. На састанку су размотрена питања утисака која медијска иступања производе или могу да произведу у јавности, примена Закона о извршењу и обезбеђењу, овлашћења јавних извршитеља, проблеми приликом спровођења извршења, одсуство подршке државних органа, могућности подношења притужбе Комори јавних извршитеља.

Представници Коморе су истакли да Комора, поступајући по притужбама странака врши надзор над радом јавних извршитеља и да резултати надзора показују да су притужбе основане у веома малом броју случајева. Заједно је констатовано да уопштено јавно представљање професије јавних извршитеља у негативном контексту не доприноси правној сигурности као и да се појединачни случајеви, уколико се утврди дисиплинска одговорност, санкционишу у складу са прописима.

Закључено je да је ефикасан систем извршења, заснован на владавини права и заштити људских права, у интересу друштва у целини, и да ће се заједнички радити у оквиру својих надлежности да се на позитиван начин јавности приближи професија јавних извршитеља.