ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Дана 01.10.2015. године, на иницијативу Коморе извршитеља, одржан је састанак којем су присуствовали председница Коморе извршитеља Александре Трешњев и начелница Управе за управне послове Зорица Лончар Касалица.

Тема састанка је била сарадња извршитеља и Министарства унутрашњих послова у поступцима извршења које спроводе извршитељи.

Важно питање које је постављено на састанку од стране представника Коморе извршитеља била је наплата републичке административне таксе  од стране МУП-а када се извршитељи обраћају МУП-у за доставу података из регистара који воде.

Председница Коморе извршитеља указала је на недоследност у поступању МУП-а, јер у досадашњој трогодишњој пракси МУП од извршитеља није захтевао уплату републичке административне таксе.

Такође, указано је да  овакво поступање утиче на увећање трошкова поступка као и на дужину трајања поступка.

Предочено је да извршитељи као носиоци јавних овлашћења имају могућност да предложе новчано кажњавање начелника полицијских станица због непоступања по налогу извршитеља.

Представници  МУП-а истакли су је да је наплата РАТ уследила након мишљења Министарства финансија и да ће се МУП до даљњег држати праксе наплате таксе, као и да су сагласани да износе РАТ треба уједначити, те ће предузети све што је неопходно да до тога дође у најкраћем року. Такође, представници МУП-а обавестили су присутне о намери да одрже састанак са представницима Министарства правде и Министарства финансија, на којем би се преиспитала основаност поменутог мишљења.

На састанку је исказана обострана спремност да се сарадња између Коморе извршитеља и МУП-а интензивира и даље унапређује.