ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИКОМ ФРАНЦУСКЕ АМБАСАДЕ У СРБИЈИ

Дана 21.10.2015. године у просторијама Коморе одржан је састанак коме су присуствовали председница Коморе извршитеља Александра Трешњев, координатор за међународну сарадњу Дамир Шите и представник Француске Амбасаде у Србији, међународни експерт и саветник у Амбасади , Шарл Телије.

Тема састанка била је унапређење сарадње Коморе извршитеља Републике Србије и Коморе извршитеља Француске, као и потенцијално учешће Коморе извршитеља Србије у раду Европске коморе извршитеља.

Председница Коморе Александра Трешњев је пожелела добродошлицу и поздрав помоћнице министра правде Неле Кубуровић, која састанку није могла присуствовати због пословног путовања.

Председница је истакла да је на прошлогодишњем састанку у Београду, са председником Француске Коморе извршитеља Патриком Санином, успостављена сарадња ове две коморе. Тим поводом разматрана је могућност учешћа Коморе извршитеља Републике Србије у раду Европске коморе извршитеља. Шарл Телије известио је присутне о пројектима које реализује Европска комора, а који би могли имати велики значај за Комору извршитеља Србије у домену електронске комуникације.

Председница Коморе са задовољством је прихватила предлог да о пројектима Европске комисије и потенцијалном чланству у истој , обавести све извршитеље у Србији, који су чланови Скупштине Коморе извршитеља, те да по добијању одлуке Скупштине о овим питањима извести представнике Европске коморе извршитеља.