ОДРЖАН САСТАНАК У ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“

Председник Коморе јавних извршитеља Бојан Костић учествовао је на састанку, одржаном 16.12.2021. године у ЈП ,,Пошта Србије”, на којем је договорено да ће Комори јавних извршитеља бити достављена кровна понуда, према којој би јавним извршитељима били обезбеђени повољнији услови за услуге које им пружа Пошта. 

На састанку је презентована понуда за инсталирање електронске пријемне књиге, односно бесплатне апликације коју користи велики број судова у Србији, а која олакшава пријем пошиљака и обезбеђује њихово праћење у свим фазама.

Договорено је даље унапређење сарадње између ЈП „Пошта Србије“ и Коморе јавних извршитеља.