ОДРЖАН САСТАНАК У КОМОРИ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

У Комори јавних извршитеља је 1.2.2022. године одржан састанак између представника Министарства правде и Коморе јавних извршитеља, на којем су размотрена актуелна питања у вези са функционалностима Правосудног информационог система и других електронских система, које је основало Министарство правде.

Председник Коморе јавних извршитеља Бојан Костић и други представници Коморе са сарадницима су изнели одређена питања из праксе јавних извршитеља, у циљу даљег развоја појединих решења у оквиру информационих система. Истакли су да је рад у информационим системима, као што је прибављање података електронским путем из регистара органа, е-аукција и др., значајно допринео унапређењу извршног поступка.  

Представници Министарства правде су навели да су у процедури и нова решења, а да се постојеће функционалности надограђају према потребама праксе и у складу са прописима.

Закључено је да ће се наставити сарадња између Министарства правде и Коморе јавних извршитеља, како би се и даље успоставила решења у електронским системима, најадекватнија потребама извршног поступка.