ОДРЖАН СЕМИНАР У ЦИЉУ РАЗМЕНЕ ПРАКСЕ У ОБЛАСТИ ИЗВРШЕЊА

10. и 11. фебруара 2016. године у Аеро Клубу, у организацији ГИЗ-а, одржан је семинар у циљу размене праксе у области извршења између Министарства правде и Коморе извршитеља Републике Србије и земаља у региону. Представници црногорског и македонског Министарства правде представили су правни оквир који се односи на систем извршења и надзор представницима Министарства правде и Коморе извршитеља Републике Србије.

11. фебруара представници Министарства правде Републике Македоније представили су присутнима систем полагања испита за извршитеље.