ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА

У Привредној комори Београда, у организацији Центра за привредно правни систем и Центра за пословно образовање и унапређење квалитета, 28.3.2014. године одржан је стручни скуп на тему: Положај и улога приватних извршитеља у правосудном систему Србије. Реализатори стручног скупа били су Јован Кордић, вршилац функције председника Привредног суда у Београду, и Александра Трешњев, председник Коморе извршитеља Републике Србије. 

На стручном скупу су истакнути разлози за увођење приватних извршитеља у правосудни систем Србије и то: недовољан број судских извршитеља, њихова недовољна оспособљеност за вршење послова извршења, материјална незаинтересованост за обављање делатности, имајући у виду веома ниске плате судских извршитеља, неопремљеност и основним средствима за обављање посла. Такође је било речи о обавезним елементима предлога за извршење, трошковима поступка, као и о наградама и накнадама извршитеља према Правилнику о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља („Службени гласник РС“, број 50/2012), као и о правним лековима у поступку извршења.