ОДРЖАН XXII КОНГРЕС МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ ИЗВРШИТЕЉА

Под почасним председништвом Његовог величанаства шпанског краља Фелипеа VI, у Мадриду је од 2. до 5. јуна 2015. године одржан XXII Конгрес Међународне уније извршитеља (МУИ), највишег тела ове глобалне струковне организације. Тема одржаног XXII Конгреса МУИ је била: „Извршитељ – спона између права и привреде”.
Основана 1952. године, Међународна унија извршитеља тренутно окупља струковна удружења, коморе и друге облике организовања извршитеља из 85 земаља света, заступајући интересе својих чланица са готово свих континената (изузев Аустралије). Комора извршитеља Републике Србије је постала чланица ове међународне организације 2012. године.
Поред делегација из 70 земаља света, у раду Конгреса су учествовали и представници значајних међународних организација, као што су Светска банка, ММФ, UNCITRAL, Хашка конференција међународног приватног права, Савет Европе, CEPEJ, Европска Комисија, Европски институт права, ASEAN, OHADA, Суд правде Кариба, и многи други. Званичну делегацију Коморе извршитеља Републике Србије чинили су Александра Трешњев, председник Коморе и Дамир Шите, повереник Коморе за међународне односе.
Поред излагања окупљених делегата о тренутном положају извршитеља, њиховој друштвеној улози и напретку професије у светлу наведене теме одржаног сусрета, Конгрес МУИ је, као њено врховно тело чије редовне седнице се одржавају једном у три године, изабрао и своје нове органе у наредном трогодишњем периоду, те је тако за новог председника МУИ именована Франсоаз Ондри (Françoise Andrieux), извршитељ из Француске, досадашњи генерални секретар МУИ.