ОДРЖАНА ДРУГА ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ УДРУЖЕЊА МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

Дана 28.11.2015.године у Београду одржана је Друга Годишња конференција Националног удружења медијатора Србије на којој су присуствовали представници Коморе извршитеља. На конференцији је истакнута потреба за даљим развојем сарадње Коморе извршитеља и Посредника Србије у оквиру специјализованих семинара.

Током конференције извршитељ Дејан Пашић је истакао право и обавезу извршитеља да током предузимања извршних радњи најпре покушају да посредују између странака у поступку у оквиру овлашћења предвиђеним одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу. Истакао је да су извршитељи лица са јавним овлашћењима који током предузимања извршних радњи, између осталог, посредвањем покушавају да предложе најбоље решење за странке које су равноправне у поступцима извршења.

У даљем току расправе Пашић је истакао да је успостављање професије извршитеља у оквиру правосудног система Републике Србије и с тим у вези увођење све веће финансијске дисциплине, добар је основ и за даљи развој професије посредника у Србији у решавању различитих врста спорова. Посредовање у вези са спором странака пре спровођења извршења је у општем интересу странака на задовољство свих учесника у поступку. Резултатии успешног посредовања односно већег броја успешно реализованих споразума о посредовању између странака доприносе још већој правној сигурности и даљем развоју привредног амбијента у Републици Србији.