ОДРЖАНА КОПАОНИЧКА ШКОЛА ПРИРОДНОГ ПРАВА ОД 13. ДО 17. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ

На Копаонику је од 13. до 17. децембра 2015. године одржан XXVIII сусрет Копаоничке школе природног права у организацији Удружења правника Србије.

Рад Сусрета одвијо се на пленарним седницама и на седницама катедри, и то на катедрама:

Право на живот, Право на слободу; Право на имовину, Право на интелектуалну творевину; Право на правду; Право на правну државу.

У раду Школе учествовао је велики број правника из различитих области- универзитета и академија, научних института, судова, адвокатуре и других правосудних организација, управних и других државних органа, привредних предузећа, банкарских и осигуравајућих организација, као и велики број извршитеља.