ОДРЖАНА ОТВОРЕНА ВРАТА У КОМОРИ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Поводом Европског дана правде, који се обележава 25. октобра, Комора јавних извршитеља организовала је пријем грађана у циљу упознавања са њиховим правима и приближавања извршног поступка. Са грађанима су разговарали председник коморе Бојан Костић, заменик председника др Вујадин Масникоса и дисциплински тужилац Горан Шкеро. Том приликом грађани су информисани о начинима остварења и заштите својих права и интереса, како у извршном поступку, тако и поступцима који му претходе. И грађани су изношењем својих искустава упознали представнике Коморе јавних извршитеља са одређеним случајевима, на основу чега је констатовано да ће Комора путем даље сарадње са надлежним органима настојати да да допринос изналажењу целисходног решења у појединим групама старих судских предмета, у којима је сада спровођење извршења пренето са суда на јавне извршитеље.