ОДРЖАНА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА НА ТЕМУ “ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ- КАКО ДО ЕФИКАСНЕ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА”


Дана 12. маја 2016. године у просторијама Српске асоцијације менаџера (САМ) одржана је панел дискусија на тему : “Јавни извршитељи – како до ефикасне наплате потраживања”. Панелисти су били председница Коморе Александра Трешњев, заменица председнице Светлана Манић и јавни извршитељ из Суботице Дамир Шите који су своја искуства у процесу извршења поделили са члановима САМ-а .

Представници Коморе извршитеља представили су  делокруг и начин рада јавних извршитеља, фазе по којима се одвија процес извршења, као и на који начин могу да се ангажују јавни извршитељи.

Предавачи су указали на корист од јавних извршитеља који се, пре свега, огледа у ефикасној наплати потраживања, бржем спровођењу судских одлука, што води значајном унапређењу пословања правних субјеката. Речено је да је захваљујући раду јавних извшитеља најефискаснији систем наплате забележен у јавним предузећима.