ОДРЖАНО ЧЕТВРТО ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

24. и 25. марта 2018. године на Копаонику је одржано Четврто годишње саветовање јавних извршитеља, које је организовала Комора јавних извршитеља, уз подршку УСАИД Пројекта владавина права и Врховног касационог суда.

Обраћајући се окупљенима приликом отварања Саветовања, председница Коморе јавних извршитеља Александра Трешњев, истакла је да се уз помоћ партнера из правосуђа, Министарства правде и уз подршку УСАИД-а, Комора непуних 6 година ангажује на успостављању функционалног и ажурног поступка извршења који ће допринети унапређењу пословне климе и успостављању пуне владавине права у Републици Србији.

Председник грађанског одељења Врховног касационог суда, судија Предраг Трифуновић, истакао је досадашњу сарадњу на уједначавању праксе и утврђивању процедуралних и практичних проблема у постојећем нормативномм оквиру, који су преточени у предлоге за најављење измене Закона о извршењу и обезбеђењу.

Директор УСАИД Пројекта владавина права Дејвид Грир, преставио је планиране активности Пројекта на унапређењу три аспекта система извршења судских одлука – бржи приступ информацијама потребним за ефикасан рад како јавних извршитеља, тако и судова, подршка изради амандмана на постојећи закон и друга акта, те унапређење начина праћења рада јавних извршитеља кроз преношење добре међународне праксе, пре свега из европских земаља.

Државни секретар у Министарству правде Мирко Чикириз, навео је неоспоран напредак у извршењу судских одлука са ступањем на снагу Закона о извршењу и обезбеђењу у јулу 2016., али и нагласио потребу за даљим унапређењем законодавног оквира кроз измене закона. Предлог измена утврдиће радна група коју ће именовати Министарство, али ће се он заснивати на сугестијама које су већ идентификовали Министарство правде, Врховни касациони суд, Комора јавних извршитеља, привредне коморе, Народна банка Србије и друге институције.

Радни део саветовања бавио се темама од значаја за унапређење ефикасности рада јавних извршитеља и самог извршног поступка, а које се тичу правног положаја јавних извршитеља и одговорности, правних средстава у извршном поступку и унапређења електронске комуникације између јавних извршитеља и других органа и организација.

Дводневни скуп, којем је присуствовало око 350 учесника, које су чинили јавни извршитељи, судије, професори правних факултета, адвокати, представници Министарства правде, Народне Банке Србије, пословних банака и привредних субјеката, омогућио је да се  кроз међусобни дијалог дође до заједничких препорука за унапређење и уједначавање поступка извршења.