ОДРЖАНО ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Комора јавних извршитеља Републике Србије је традиционално организовала годишње саветовање јавних извршитеља, које је одржано 21. и 22. октобра 2022. године на Златибору.

Председник Коморе јавних извршитеља Бојан Костић је приликом отварања Седмог годишњег саветовања, истакао његов значај и улогу у едукацији јавних извршитеља и давању доприноса уједначавању праксе, што потврђује и присуство 360 учесника из различитих структура правосуђа и привреде, као и академске јавности, не само из Републике Србије, него и из земаља у окружењу и Међународне уније извршитеља.

Државна секретарка Министарства правде Ливија Павићевић је изнела уверење о наставку успешне сарадње између Коморе јавних извршитеља и Министарства правде, у циљу даљег унапређења система извршења. Државна секретарка је оценила да су напредни алати у раду јавних извршитеља, које је Министарство правде увело путем Правосудног информационог система, апликације „еЗИО“, електронског јавног надметања и електронске огласне табле, довели до веће ефикасности у извршном поступку и јачања правне сигурности, најавивши и увођење нових апликација.

У радном делу Саветовања размотрена су спорна правна питања у раду јавних извршитеља и судова, као и примена европских стандарда у извршном поступку као гаранција људских права.  Сагледани су и начини за превазилажење изазова са којима се јавни извршитељи суочавају у свакодневном раду са аспекта угрожености безбедности, како лица која преузимају радње извршења и обезбеђења, тако и лица која учествују у извршном поступку.

Саветовање је подржано од стране Пројекта „Јачање извршења на Балкану“, које спроводи холандски Центар за међународну правну сарадњу, а финансира Министарство спољних послова Краљевине Холандије.