ОГЛАС ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ИЗВРШИТЕЉА

Позивају се сва заинтересована лица која испуњавају услове да поднесу пријаву за полaгање испита за извршитеља Министарству правде.

Писмени део испита одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду дана 22марта 2015. године са почетком у 10 часова.

О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се на интернет страници Министарства правде сви кандидати који су положили писмени део испита.

Пријава за полагање испита за извршитеља са доказима доставља се закључно са 13. мартом 2015. године на адресу: Министарство правде Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнакон „Пријава за испит за извршитеља“.

Особа задужена за контакт поводом огласа је Оливера Јањић-Жерајић, телефон број: 011/36-22-350, у времену од  8-15 сати.

Опширније информације о испиту можете пронаћи н линку:

http://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/8078/oglas-za-prijavljivanje-kandi…