ОКРУГЛИ СТО „ИЗАЗОВИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ И МОГУЋНОСТИ ЊЕГОВОГ РЕФОРМИСАЊА“

У сарадњи Коморе јавних извршитеља – организационе јединице Ниш, УСАИД Пројекта Владавине права и Правног факултета Универзитета Унион у Београду, 25. маја 2019., године одржан је округли сто у Нишу под називом „Изазови у примени Закона о извршењу и обезбеђењу и могућности његовог реформисања“.

Уз присуство судија, јавних извршитеља, адвоката и професора,  дискутовало се о примени закона и уједначавању праксе између судова и јавних извршитеља.

У уводном делу учесницима су се обратили Страхиња Милиновић, председник Савета Организационе јединице Ниш, Коморе јавних извршитеља, Александар Јовановић, представник Адвокатске коморе Ниш, Зоран Крстић, председник Вишег суда у Нишу, проф. др Небојша Шаркић, декан Правног факултета Универзитета Унион у Београду и Соња Простран, представник УСАИД Пројекта Владавине права.

У радном делу размотрене су теме: “Правци реформисања Закона о извршењу и обезбеђењу“ – предавача проф. др Небојше Шаркића, “Средства извршења” – предавача Младена Николића судије Привредног апелационог суда,  „Продаја непокретности” – предавача Зорана Рогића судије Вишег суда у Београду и  “Однос хипотеке и извршног права“ – предавача др Владимира Црњанског, које су сагледаване кроз призму Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу.

У анализи и расправи која је уследила након обрађених тема, закључено је да Нацрт измена и допуна ЗИО садржи изузетно добра решења којима се постојећи текст закона значајно унапређује и која допринесе јаснијој номо-техници, бољем разумевању законских одредаба, уз мало простора за њихова различита тумачења. Ипак, представљени су и анализирани предлози који би по мишљењу учесника додатно унапредили предложени Нацрт измена и допуна ЗИО-а.