ОТПОЧЕТА ОБУКА ТРЕНЕРА ЗА ЕДУКАЦИЈУ ИЗВРШИТЕЉА

Комора извршитеља , у сарадњи са Министарством правде Републике Србије , а уз подршку ГИЗ-овог пројекта „Владавина права и извршење потраживања“ отпочела је обуку за тренере за едукацију извршитеља. Програм обуке тренера за едукацију извршитеља спроводи се ради  реализације годишњег плана почетне и редовне обуке за извршитеље.

У току фебруара и марта 2016. године одржана је обука преко 30 кандидата за тренере из редова извршитеља, судија и представника Министарства правде у Београду, Новом Саду и Нишу.

Обука по тематским областима за кандидате за извршитеље, новоименоване извршитеље и раније именоване извршитеље одржаће се у току јула 2016. године.