ПЕТО ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА – ПОТВРДА УСПЕШНОСТИ СИСТЕМА ИЗВРШЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Пето годишње саветовање јавних извршитеља, које је организовала Комора јавних извршитеља, у сарадњи са УСАИД Пројектом владавине права, одржано је 29. и 30. марта 2019. године на Златибору. Први јубилеј овог догађаја, којем је присуствовало готово 400 представника струке, међу којима, осим јавних извршитеља и представници Министарства правде, судова, адвокатуре, Народне банке Србије, Удружења банака, правних факултета, Државног правобранилаштва, привредних субјеката, комора извршитеља из региона и других струковних удружења, потврдио је нужност постојања ефикасног система извршења у Републици Србији и значај доприноса професије јавних извршитеља унапређењу правосуђа и привреде.

Приликом отварања Саветовања, председница Коморе јавних извршитеља Александра Трешњев, указала је на досадашње користи ефикасног система извршења успостављеног кроз рад јавних извршитеља, који се пре свега огледају у знатно повећаном степену добровољног измирења потраживања и већој финансијској дисциплини грађана и привредних субјеката, и истакла важност улагања интензивних напора у приближавање свих елемената поступка извршења грађанима, уз јасно објашњавање њихових права и обавеза, као и важност ефикасног извршења за успостављање пуне владавине права у Србији. Председница Коморе јавних извршитеља се осврнула и на недавне догађаје и нападе на јавне извршитеље у својству службених лица, приликом спровођења извршења, истакавши да су оваквом стању доста допринели и поједини медији који непрофесионално извештавају о извршењима.

Директор УСАИД Пројекта владавине права Марк Ласман, обратио се окупљенима и указао на континуирану подршку коју Пројекат пружа унапређењу законског и процедуралног оквира којим би се поступак извршења учинио ефикаснијим и смањили трошкови за све стране у поступку. Директор Пројекта је такође нагласио потребу да јавни извршитељи унапреде само-регулисање своје професије и интензивирају напоре на вршењу редовног надзора над радом јавноизвршитељских канцеларија.

Министарка правде Нела Кубуровић је на отварању Саветовања рекла да су увођењем у правни систем Републике Србије, јавни извршитељи допринели ефикаснијем систему извршења, а њиховим радом решено је преко 2 милиона старих извршних премета који су оптерећивали судове и подсетила да од тога какав је систем извршења у Србији, зависи и слика привредног окружења и да није без разлога трајање поступка извршења један од критеријума који се цени и приликом рангирања Србије на „Дуинг бизнис листи“. Говорећи о новим законским решењима, министарка правде је навела да је Радна група за измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу препознала проблем неуједначеног поступања јавних извршитеља, што је последица  неуједначене судске праксе и навела да се  радна група бави и законским одредбама о начелу сразмерности, пре свега поштујући одлуку Европског суда за људска права која је недавно донета, да се оно што је у одлуци речено имплементира кроз одредбе закона. Најзначајнија новина која ће уследити јесте увођење „е-аукције“, која ће поступак продаје учинити транспарентнијим и омогућити свим заинтересованим странама да учествују у њему, без откривања имена и презимена. Министарка Кубуровић је говорила и о развоју е-правосуђа и истакла ефекте увођења Правосудног информационог система (ПИС) – електронске размене података међу различитим државним органима, који се пре свега огледају у повећању степена ефикасности поступка, али и значајним економским уштедама свим учесницима извршног поступка. Нагласила је да Министарство правде осуђује сваки вид насиља и недоличног понашања према јавним извршитељима и изразила подршку делатности јавних извршитеља. 

Радни део саветовања бавио се темама које се односе на ограничења спровођења извршења и посредовање, продају непокретности у извршном поступку, измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу, спровођење извршења на рачунима извршних дужника – физичких лица и електронску продају у извршном поступку. Током дискусије у оквиру ових тематских области, истакнути представници струке су размотрили спорна питања из праксе, постојећу законску регулативу и потребе за њеним појединим изменама.