ПОСЕТА КОМОРИ ИЗВРШИТЕЉА МАЂАРСКЕ

Делегација Коморе извршитеља Републике Србије, у саставу: шеф делегације – Александра Трешњев, председник Коморе извршитеља Србије, и чланови – Светлана Манић, заменик председника Коморе извршитеља и Дамир Шите, извршитељ за подручја Вишег и Привредног суда у Суботици, дана 16. септембра 2014. године боравили су у једнодневној радној посети Комори судских извршитеља Мађарске (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) у Будимпешти, на позив председника и потпредседника мађарске Коморе, др Миклоша Крејникера (Dr Krejniker Miklós) и др Ференца Частија (Dr Császti Ferenc).

На почетку радног сусрета, представници двеју Комора разменили су искуства у свом досадашњем раду и тренутном стању струке, како у две суседне државе, тако и у региону, након чега се, у централном делу сусрета, делегација српске Коморе подробно упознала са најновијијим тенденцијама развоја професије извршитеља у Републици Мађарској.

Комора судских извршитеља Мађарске је у претходном периоду учинила много на унапређењу ефикасности рада својих чланова, инсистирајући на увођењу савремених електронских средстава комуникације, како између самих извршитеља, извршитеља и Коморе, тако и извршитеља и страна у поступку, те трећих лица. Такође, један од значајних искорака у односу на тренутну праксу српских колега, представља и систем искључиво електронских (online) дражби у поступцима извршења код којих је као средство извршења одређена продаја непокретности извршног дужника, док се код продаје покретних ствари електронска дражба може спровести на захтев извршног повериоца.

У другом делу радне посете, српске и мађарске колеге су усагласиле неке од конкретних корака у наредном периоду, а такође и потврдиле сада већ традиционалну заједничку решеност за наставком струковног повезивања и унапређења добрих односа двеју Комора.