ПОСЕТА МИНИСТРА ПРАВДЕ КОМОРИ ИЗВРШИТЕЉА

У складу са претходно постигнутим договором, дана 25.12.2014. године, просторије Коморе извршитеља посетио министар правде г. Никола Секаловић заједно са помоћником министра гђом Нелом Кубуровић и сарадницима.
Приликом посете разговарано је о могућности проширења надлежности извршитеља, имајући у виду пре свега наплату судских такси, новчаних казни изречених у прекршајним и кривичним поступцима, као и доставу судске поште. Указано је на потребу измене Закона о судским таксама, као и на потребу развоја боље сарадње Коморе извршитеља и самих извршитеља са институцијама правосудног система и са државним органима.
Овом приликом Министар је истакао важност постојања ефикасног система надзора над радом извршитеља, али је изразио и задовољство постигнутим резултатима и ефикасношћу поступака извршења који се воде пред извршитељима и истакао да скраћење просечног времена трајања поступака извршења омогућава да се, временом, поправи извештај Европске комисије о неефикасности правосудног система у Србији, који карактерише јако велики број неизвршених судских одлука. Министар је истакао и то да се афирмацијом рада извршитеља у Србији међу страним пивредницима јача вера у правну сигурност у Србији и ствара се повољно окружење за инвестициони развој, па је у том смислу веома значајном оценио и сарадњу са Привредном комором Србије.

Предложио је да се установи традиција сусрета свих изврширтеља макар једном у току године, а у циљу размене искустава и уједначавања праксе. Оцењено је да би права прилика за установљавање ове традиције био сусрет извршитеља који се, организацији Коморе извршитеља, Правосудне академије и ГИЗ-а планира за март месец наредне године на Златибору. Овом приликом био би представљен и нацрт предлога новог Закона о извршењу и обезбеђењу.