ПОСТИГНУТ ДОГОВОР ИЗМЕЂУ УДРУЖЕЊА БАНАКА СРБИЈЕ И КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА

Комора  извршитеља и Удружење банака Србије договорили су се о унапређењу сарадње по питањима која су међусобно идентификована као отворена. Договор је постигнут на састанку 11.6.2014. године, чији записник преносимо у целости.

Посебно је договорено да се сва отворена питања међусобне сарадње решавају на транспарентан начин, ажурирањем листе отворених питања и договореног начина њиховог решавања постављене овим Записником на сајту Удружења. Закључци постигнути на наведеном састанку почињу да важе и да се примењују од следећег дана од дана објављивања на сајту Удружења банака Србије, односно од 11.7.2014. године.

Dokumenta: