ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О УЧЛАЊЕЊУ КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА У НАЛЕД

На састанку одржаном дана 09.02.2016. године између представника Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД ) и Коморе извршитеља потписан је Споразум о учлањењу Коморе у НАЛЕД. 

Циљ активности које предузимају потписници Споразума је стварање повољног пословног окружења у Србији.

Према Споразуму кључне области заједничког деловања су унапређење регулаторног оквира за пословање и јачање капацитета за бављење локалним економским развојем.