ПОВЕРЕНИК: КОМОРА ИЗВРШИТЕЉА РЕАГОВАЛА КОНСТРУКТИВНО

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности саопштио је да је Комора јавних извршитеља реаговала конструктивно на његов допис којим је указано на повреде права на заштиту података о личности у поступцима које воде јавни извршитељи.

Комора је обавестила Повереника да је по пријему дописа све јавне извршитеље упозорила на обавезу да своје радње ускладе са одредбама Закона о заштити података о личности.

Комора је нагласила да ово питање сматра веома важним и у циљу правилног предузимања свих мера ради отклањања и спречавања неправилности у обради података о личности, замолила одржавање састанка и консултација са представницима Повереника.

Служба Повереника ће изаћи у сусрет том захтеву и пружити одговарајућу стручну помоћ у разматрању свих питања у вези са ефикаснијим предузимањем потребних мера.

Министарство правде, које је по Закону о извршењу и обезбеђењу надлежно за надзор над радом јавних извршитеља, а коме је Повереник истовремено када и Комори јавних извршитеља упутио допис у коме се указује на континуиране и учестале повреде Закона о заштити података о личности од јавних извршитеља, тим поводом се још није изјаснило, наводи се у саопштењу.