ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ 12.4.2014. ГОДИНЕ

На основу одлуке Извршног одбора брoj 28-7/2014-5 од 3.4.2014. године, у складу са члaном 21. и чланом 25. Статута Коморе извршитеља, као и чланом 3. и чланом 8. Пословника о раду Скупштине Коморе извршитеља, сазивам другу ванредну седницу (у 2014. години).

Dokumenta: