ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ 8.2.2014. ГОДИНЕ

На основу одлуке Извршног одбора број 21-1/2013, од 30.11.2013. године, и писменог захтева овлашћених предлагача, у складу са чланом 21. и чланом 25. Статута Коморе извршитеља, као и члана 3. и члана 8. Пословника о раду Скупштине Коморе извршитеља, сазивам 1. ванредну седницу (у 2014. години).