ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

На основу одлуке Извршног одбора број 21-1/2013, од 30.11.2013. године, и писменог захтева овлашћених предлагача, у складу са чланом 21. и чланом 25. Статута Коморе извршитеља, као и чланом 3. и чланом 8. Пословника о раду Скупштине – сазивам другу ванредну седницу (у 2013. години).

Dokumenta: