ПРЕДСТАВЉЕНА АНАЛИЗА ЈАВНОИЗВРШИТЕЉСКЕ ТАРИФЕ


Дана 15.3.2017. године у просторијама УСАИД-а одржан је састанак на којем је представницима Коморе јавних извршитеља представљена Анализа тарифе јавних извршитеља коју је припремила Саша Станковић, стручни консултант УСАИД-овог Пројекта за боље услове пословања. Састанку су присуствовали председник Коморе јавних извршитеља Александра Трешњев и заменик председника Коморе мр Вујадин Масникоса, као и сви чланови Извршног одбора Коморе, и представници УСАИД-а – Драгана Станојевић и Александар Зарић.

С обзиром на то да су ступањем на снагу новог Закона о извршењу и обезбеђењу, као и нове Јавноизвршитељске тарифе, у стручној јавности изнети опречни ставови по питању утицаја ових измена на будућност система извршења пред јавним извршитељима, било неопходно испитати ефекат регулаторних измена, израдом Анализе о утицају Јавноизвршитељске тарифе и новог Закона о извршењу и обезбеђењу, на развој система наплате потраживања пред јавним извршитељима.

Анализа тарифе омогућила је да се дају одговори на круцијала питања за пословање јавних извршитеља, и то: питања о могућности Јавноизвршитељске тарифе да обезбеди одржив систем извршења пред јавним извршитељима, о перспективи за даљи развој ове професије у будућности, положају повериоца и дужника, и утицају Јавноизвршитељске тарифе на брзину спровођења извршног поступка.

Резултати анализе показали су да се извршне радње у старим предметима у канцеларијама јавних извршитеља финансирају из текућег пословања извршитеља, те да би се даљим смањивањем прилива нових предмета систем извршења постао неодржив. На састанку је закључено да је, због свега наведеног, неопходно приступити хитној измени Закона о извршењу и обезбеђењу чиме би се убрзао извршни поступак, као и измени Јавноизвршитељске тарифе чиме би се побољшали услови пословања и повећала ефикасност извршног поступка.