ПРЕДСТАВНИЦИ КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ У УКРАЈИНИ

У организацији Министарства правде Републике Украјине и Програма подршке Европске Уније реформама у правном сектору Украјине, 24. мартa 2015. године одржан je oкругли сто на тему „Реформа система извршења у Украјини” на коме је као панелиста учествово координатор Коморе извршитеља Србије за међународну сарадњу , извршитељ Дамир Шите.

У оквиру програма припреме нових законских решења о поступку извршења и самосталним извршитељима Републике Украјине, постављен је велики број питања о облицима организовања, надлежностима, трошковима извршења као и осталим практичним аспектима ове правосудне професије. Учесници како Округлог стола, тако и осталих радних састанака су након упознавања са системом извршења у Француској, Бугарској и Србији, на основу изнетих података, упоредном анализом утврдили неке од најоптималнијих смерница за уређење ове области у Украјини.

Извршење у Републици Украјини је тренутно у надлежности посебних државних извршитеља, те ће у периоду од неколико година бити успостављен паралелни систем надлежности између државних и самосталних извршитеља, док би се по истеку првобитног периода прилагођавања утврдио јединствени систем извршења.