ПРЕДСТАВНИЦИ КОМОРЕ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У ПАРИЗУ

У периоду од 28–30.11.2013. године одржана је међународна конференција земаља чланица (UIHJ) у Паризу. Комору Републике Србије представили су председник Коморе, Михаило Драговић, чланови Извршног одбора Коморе, Драгана Стојков, мр Вујадин Масникоса и извршитељ Александар Павловић.

Земље чланице подносиле су извештај о примени закона, као и извештај о пословању током претходног периода, а у име делeгације из Србије  кратак извештај представила је Драгана Стојков (текст у прилогу).

Председник Међународне уније извршитеља, господин Лео Нетен, указао је на значајне догађаје и подршку коју UIHJ има у односима са многим међународним организацијама и установама као што су: Светска банка, UNCITRAL, CEPEJ, The Hague Conference on Private International Law и многим другим. Развој професије извршитеља континуирано се креће у правцу спровођења извршења преко граница земаља чланица на документима који ће бити стандардизовани и где се комуникација врши електронским путем, што ће све допринети већем поштовању закона и извршењу на комплетној имовини извршног дужника применом најефикаснијих метода пословања. Земљама чланицама указано је на потребу сталног усавршавања извршитеља, као и значај размене искустава међу земљама чланицама UIHJ. Многе земље изнеле су податке, као и проблеме са којима се у пракси сусрећу.

Делегација Србије је и чланица ужег круга земаља која припадају тзв. UIHJ-EuroDanube Group, а на састанку је изнела тренутна дешавања у вези са применом Закона о извршењу и обезбеђењу, као и предстојеће измене закона које треба да допринесу бољој регулативи у овој области.

На овом скупу изнети су даљи планови и програм активности за наредну годину (материјале можете погледати на сајту www.uihj.com). Материјал који је делагација Србије добила на конференцији достављен је Комори извршитеља.

Dokumenta: