ПРИМЕНA ИЗМЕЊЕНЕ ТАРИФЕ ЗА РАД ИЗВРШИТЕЉА

Београд, 08.02.2016. – Од 30. јануара 2015. године извршитељи у Србији раде по измењеној тарифи. Ступањем на снагу новог Правилника о изменама Правилника о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља, извршитељи ће наплаћивати мање накнаде за свој рад.

Према новом Правилнику смањени су износи награде која припада извршитељу за припремање и вођење предмета, доношење закључка за извршење за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга и за доношење закључка о предлогу за спровођење извршење у процењивим предметима, према вредностима главног потраживања за износ до 12.000,00 динара, као и за износе од 12 до 30 хиљада динара.Тако ће за износ дуга до 12.000,00 динара иницијални трошкови за рад извршитеља бити 1.800,00 динара, уместо досадашњих 3.000,00 динара.

За дуг који износи од 12.000,00 до 30.000,00 уместо досадашњих 3.000,00 извршитељи ће наплаћивати 2.400,00 динара. За трошкове састављања захтева државном органу за прибављање података о имовини извршних дужника извршитељи ће такође наплаћивати мање – уместо досадашњих 6.000,00 динара, састављање захтева ће се наплаћивати до 3.600,00 динара.

Према новом Правилнику и награда за успешно спровођење извршења биће смањена за износе дуговања до 12.000,00 динара и износиће 1.800,00 динара уместо досадашњих 3.000,00 динара. 

Правилник са поменутим изменама примењиваће се до 1. јула 2016. године, с обзиром да тада ступа на снагу нови Закон о извршењу и обезбеђењу, те ће у складу са тим бити донет нови Правилник о тарифи, који ће бити у складу са новим законом.Измењеним Правилником о тарифи уводи се нов начин обрачуна накнаде за рад извршитеља, који ће бити транспарентнији, прецизнији и који ће извршном повериоцу и извршном дужнику омогућити да на једноставнији начин утврде трошкове за рад извршитеља.  

Неда Петровић

Саветник за односе с јавношћу