ПРВА КЊИГА О ИСТОРИЈАТУ ПРИВАТНИХ ИЗВРШИТЕЉА У СРБИЈИ

Професија самосталних извршитеља није први пут уведена у правни систем Републике Србије 2012. године, већ је у периоду између два светска рата имала веома буран развој, својствен тадашњим друштвеним околностима.

Први приватни извршитељи на нашим просторима постојали су још у доба Краљевине Југославије, на некадашњем „Војвођанском правном подручју“ и деловали све до ослобођења тих крајева од непријатељске окупације у јесен 1944. године.

До тих података дошао је приватни извршитељ Дамир Шите, након посете Комори извршитеља Мађарске 2013. године. Своја сазнања објединио је у књизи „Колеге Глембајеви”, која је крајем септембра представљена јавности у Градској библиотеци у Суботици.

Поред аутора, на представљању књиге у издању суботичке издавачке куће „Лyцеум Иурис“, говорили су и председница Коморе извршитеља Србије, Александра Трешњев, судија Основног суда, Тамара Трајковић, историчар Калман Кунтић, као и професор Маринко Вуковић, лектор књиге.

Председница Коморе извршитеља Александра Трешњев истакла је да је аутор у свом приступу историјском контексту теме коју обрађује, пришао крајње иновативно и оригинално. Он није тумачио искуство својих предратних колега са нагласком на 1918. годину као значајну прекретницу у државно-политичком смислу, већ је посматрао рад тадашњих извршитеља у периоду у ком су они и деловали, од 1871. до 1944. године.

Књига „Колеге Глембајеви“ представља значајан допринос историји права на нашим просторима, иако није намењена искључиво правницима већ и широкој читалачкој публици, оценио је историчар Калман Кунтић. Он је додао да је дело, иако жанровски стручна литература о правницима писана од стране правника, захваљујући стилу писања приступачно и „лаичкој јавности“. Захваљујући исцрпним подацима о изворима којима се аутор користио, дело „Колеге Глембајеви“ представља и добар извор података за сваког заинтересованог истраживача у будућности.

Судија Тамара Трајковић нагласила је да је аутор у свом делу прецизно истакао да служба принудног остварења правноснажних одлука суда, као ни формат те службе (државно-приватно), није новина уведена тек 2012. године, већ је постојала и у неким минулим временима.