РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА “ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ И ИЗВРШИТЕЉИ – МОДЕЛИ ОБРАЗОВАЊА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ”

Регионална конференција “Јавни бележници и извршитељи – модели образовања у југоисточној Европи” одржана је 9. октобра 2015 у Београду.

Конференцији су присуствовали Александра Трешњев, председница Коморе извршитеља, Јенс Поесел , менаџер пројекта „Владавина права и извршеље потраживања“, Јос Ујдехаг, међународни стручњак из области извршења, као и

представници правних факултета, Коморе јавних бележника и институције за обуку судија у региону Југоисточне Европе.
 

Циљ конференције био је да обезбеди платформу за размену информација и отворену дискусију о  моделима образовања у оквиру институција високог образовања југоисточне Европе и програма континуиране едукације одговарајућих институција, како би се обезбедио развој ових правних професија. 

Такође, један од циљева конференције  је и подршка и унапређење међународне сарадње у области едукације извршитеља и јавних бележника.