САОПШТЕЊЕ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ПОВОДОМ ИСЕЉЕЊА ПОРОДИЦЕ ЛАЛОВИЋ

19.04.2021

Поводом спровођења извршења, исељењем пуковника Гојка Лаловића 15.4.2021. године, Комора јавних извршитеља ради тачног информисања јавности, даје следеће саопштење:

У конкретном извршном поступку, јавни извршитељ је поступајући по предлогу извршног повериоца, спроводио правноснажну и извршну судску одлуку, којом је утврђена обавеза извршног дужника пуковника Лаловића да преда непокретност извршном повериоцу.

Правноснажна и извршна судска одлука је обавезујућа за све на које се односи, како за повериоца којем даје право да покрене принудно извршење ради остварења свог права утврђеног судском одлуком, тако и за извршног дужника чија обавеза је њом утврђена, а који у добровољном року није поступио по правноснажној пресуди. Јавни извршитељ у оквиру поверених јавних овлашћења, има обавезу да као службено лице, поступајући у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу, предузме извршне радње у циљу остварења права повериоца утврђеног пресудом, наспрам којег стоји обавеза извршног дужника, коју он није добровољно испунио.

Околности у којима се спроводило конкретно извршење 15.4.2021. године, а које је претходно више пута одлагано, резултат су деловања организације која, настојећи да обезбеди себи медијску промоцију, покушава да спречи или одложи исељења. Поступање организације, која се, ометањем службених лица у предузимању законских радњи, наводно залаже за „одбрану“ права извршног дужника, за исход има увећање трошкова извршног поступка, а који на крају падају на терет извршног дужника.

Комора јавних извршитеља указује да је у овом случају јавни извршитељ у свему поступио у складу са Законом  и решењем суда, и да је за сва права за које странке сматрају да им припадају, пут за њихово остварење покретање поступка пред надлежним државним органима.

Комора јавних извршитеља Републике Србије