САОПШТЕЊЕ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ПОВОДОМ ИЗВЕШТАЈА САВЕТА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

6.3.2019.

Поводом Извештаја Савета за борбу против корупције „Пренос извршења у надлежност јавних извршитеља“, Комора јавних извршитеља, уважавајући надлежности Савета, сматра да сваки извештај који обухвата једну комплексну област као што је систем извршења, мора за основ имати озбиљну анализу, поткрепљену свеобухватним чињеницама. У овом случају, стиче се утисак да је извештај заснован на одређеним појединачним  представкама грађана, вероватно незадовољних извршним поступком. Потребно је имати у виду да је скоро сваки судски поступак, па и извршни поступак, двостран по својој природи, и да у њему наспрам остварења права једне стране стоји и испуњење обавезе друге стране, уз учешће и трећих лица у појединим поступцима.

Сматрамо да на основу појединачних случајева без њихове свеобухватне анализе и сагледавања и других случајева, не може бити креирана целовита слика о систему извршења и јавноизвршитељској пракси. Свако закључивање дато без целовите анализе, нажалост оставља простор за паушалне и произвољне оцене. Очекујемо да ће једна потпуна анализа, која ће садржати све податке о раду јавних извршитеља, дати основ за релевантан закључак о аспектима система извршења  и показатељима у којим деловима је потребно изменити или унапредити сам систем и прописе који га регулишу.

Систем извршења Републике Србије, чији су носиоци, поред судова, јавни извршитељи, је систем који у овом тренутку нема алтернативу. Што је још важније, то је систем који је умногоме исказао своју ефикасност и допринос правном систему и привреди,  у протеклих седам година. Јавни извршитељи, као носиоци јавних овлашћења, поверених од стране државе, прихватиће и прилагодити своје поступке и капацитете, ономе што држава препозна као свој интерес, што је и сада случај. 

У току је рад радне групе Министарства правде на изради нацрта Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу и верујемо да ће исход рада ове радне групе, као и даљи ток у доношењу овог прописа, довести до унапређења нормативног оквира у области извршења. У вези са закључцима и препорукама датим у Извештају Савета, може се приметити да је добар део њих већ садржан у важећој законској регулативи.

Комори јавних извршитеља је несумњиво један од најважнијих интереса  поштовање свих прописа од стране њених чланова, као и стварање таквог правног оквира који ће омогућити одрживост јединог система извршења и обезбеђења Републике Србије, чији досадашњи ефекти показују повећање финансијске дисциплине грађана, повећање ефикасности у извршном поступку, што је последично довело до развоја привредног амбијента и јачања принципа правне сигурности.

Комора јавних извршитеља