САОПШТЕЊЕ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ПОВОДОМ МЕДИЈСКИХ ОБЈАВА У ВЕЗИ СА ПОСТУПАЊЕМ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА И ПОСТУПКОМ ИСЕЉЕЊА ПОРОДИЦЕ ПЕТРОВИЋ ИЗ СТАНА У ЊЕГОШЕВОЈ УЛИЦИ БР. 65

Поводом медијских објава у вези са поступањем јавног извршитеља и поступком исељења породице Петровић из стана у Његошевој улици бр. 65, Комора јавних извршитеља саопштава да је јавни извршитељ спроводио правноснажну и извршну одлуку Првог основног суда у Београду.

Решењем о извршењу Првог основног суда одређено је исељење извршног дужника , те је јавни извршитељ поступајући по том решењу, предузимао радње у складу са овлашћењима повереним законом.

Подсећамо да странке у поступку имају могућност да заштиту својих права остварују изјављивањем правних лекова надлежним судовима.

Комора јавних извршитеља напомиње да се поступком извршења остварује право извршног повериоца које је утврђено у судском поступку, и да је ефикасно извршење један од основних услова за остварење владавине права и правне сигурности.