САОПШТЕЊЕ КОМОРЕ ПОВОДОМ ВЕСТИ О ЈАВНОМ ИЗВРШИТЕЉУ З. Д. ИЗ ЈАГОДИНЕ

Поводом објаве у појединим медијима, који су пренели саопштење Полицијске управе Јагодина, о полицијском задржавању јавног извршитеља З.Д. а у вези са спроведеним извршењем против дужника ЈП ПЕУ Ресавица, Комора јавних извршитеља даје следеће саопштење: 

Након полицијског задржавања јавног извршитеља З. Д. из Јагодине, судија за претходни поступак је нашао да не постоји основ за одређивање притвора у овом случају. 

Са аспекта надлежности Коморе јавних извршитеља, која осим суда и Министарства правде врши контролу рада јавних извршитеља, указујемо да је рад овог јавног извршитеља био предмет надзора и у поступцима у којима је извршни дузник ЈП ПЕУ Ресавица, којом приликом је надзорна комисија Коморе утврдила да су радње извршења предузете у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу. Такође, у овим предметима је утврђено да извршни дужник није користио право на подношење правних лекова који су му стајали на располагању, односно захтеве за отклањање неправилности надлежном суду. Комора јавних извршитеља, у складу са својим надлежностима је оценила да нема основа за покретање дисциплинског поступка. 

Комора јавних извршитеља се неће изјашњавати о покренутом судском поступку јер је судска власт независна, а судови су самостални и независни у свом раду.