САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ПОВОДОМ ОБЈАВЕ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ “ПОЛИТИКА”

Датум: 7.7.2016.
Немањина 22 – 26
Београд
 

У дневном листу Политика од 7. јула 2016. године тексту „Опроштено 650.000 неплаћених рачуна Телекома и Инфостана, наведено је да су „два велика повериоца – Инфостан и Телеком одустали од највећег броја својих извршних предмета у судовима и на тај начин опростили дуговања великом броју грађана“, што је апсолутно нетачна информација нити је саопштена од стране помоћника министра Нелe Кубуровић, на састанку председника основних и привредних судова, одржаном јуче 6. јула 2016. године у Новом Саду.

Наиме, у складу са новим Законом о извршењу и обезбеђењу, извршни повериоци су имали рок до 1. јула 2016. године да се изјасне да ли желе да се њихови поступци наставе пред судом или да се предмети доделе у рад јавним извршитељима. У оним предметима у којима се извршни повериоци нису изјаснили, доћи ће до обуставе поступка. Међутим, обустава поступка не подразумева „опрштања дуга“, јер постоји велики број судских предмета у којима су дужници већ платили дуг, али које суд није „раскњижио“, односно означио решеним, или повериоци нису раније о томе (да је њихов дуг наплаћен) обавестили суд. Такође, до обуставе може да дође и уколико су повеиоци у међувремену престали да постоје или су дужници умрли, а наслединици нису познати.

Дакле, истина је да ће доћи до обуставе у принудној наплати дуга у одређеном броју предмета, али то није наведена цифра у наслову текста у листу „Политика“. Коначан и тачан број предмета у којима ће наступити обустава, биће познат након што се статистички уреде евиденције судова о изјашњењима извршних поверилаца, а што бити до краја јула 2016. године.

У складу са Заједничким упутством, које су донели Врховни касациони суд, Високи савет судства и Министарство правде у априлу 2016. године, Министарство правде је обезбедило техничке услове да се на што једноставнији начин велики повериоци (који имају више стотина, па и хиљада предмета у једном суду) изјасне о наставку поступка у старим предметима, као и да се у што краћем року изврши евиденција изјашњења поверилаца преко пословног софтвера за евиденцију судских предмета (АВП). На овај начин уштедеће се како људски ресурси, тако и време потребно да се изврши евиденција за близу милион и по старих извршних предмета, и тако омогући што пре судовима и јавним извршитељима да наставе рад у овим предметима.