САОПШТЕЊЕ: УЈЕДНАЧЕНА ПРАКСА СУДИЈА И ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ДОВОДИ ДО ВЕЋЕ ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ

Нови Сад, 2. децембар 2016 – Уједначавање праксе у извршном поступку доводи до правне сигурности и једнакости грађана, речено је данас на oтварању стручног скупа јавних извршитеља „Нови прописи о извршењу и обезбеђењу у примени“ одржаном у Новом Саду.

На дводневном саветовању, које су заједнички организовали  „Комора извршитеља, Врховни касациони суд и УСАИД-ов Пројекат за боље услове пословања кoји је у великој мери помогао реформу система извршења,истакнуто је да јавни извршитељи својим радом свакодневно доприносе владавини права и унапређењу инвестиционе климе у земљи тако што подижу финансијску дисциплину и помажу привреди и грађанима Републике Србије да законито и ефикасно наплате своја потраживања.

“Од почетка примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу, овај сусрет представља један од првих и најзначајнијих корака у успостављању непосредне сарадње судова и јавних извршитеља, који ће утицати и на уједначавање праксе у њиховом поступању, а што ће за последицу имати и остварење једног од основних уставних начела једнакости грађана пред законом“, рекла је на скупу председница Коморе јавних извршитеља Србије Александра Трешњев.

Нови Закон о извршењу и обезбеђењудаје већа овлашћења јавним извршитељима. Сада, јавни извршитељи могу ефикасније да наплате потраживања поверилаца, што доводи до повећања ефикасности правосудног система Републике Србије, речено је на скупу.

На саветовањусу учествовали представници судова из целе Србије,Министарства правде,  и јавни извршитељи, као и представници пословне заједнице. Панел дискусијесу обухватиле четири тематске области: Одлучивање јавног извршитеља у извршном поступку; Трошкови извршног поступка, Поступање јавног извршитеља по предлогу за извршење на основу извршне и веродостојне исправе и Поступак извршења за наплату судске таксе. У дискусијисуразмотрена спорна питања, отворена почетком примене нових прописа о извршењу и обезбеђењу,  успостављања уједначене праксе у поступању судија и јавних извршитеља.

На територији целе Србије данас ради 234 јавна извршитеља и 29 заменика јавних извршитеља.Од 2012. године када су именовани први извршитељи решено је више од 300.000 предмета.