САОПШТЕЊЕ: УВОЂЕЊЕ ПРАВА НА ЖАЛБУ У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ У ИНТЕРЕСУ ГРАЂАНА

Копаоник, 1. април 2017 – Преласком  надлежности за спровођење извршења са судова на јавне извршитеље, судови задржали важну улогу у извршном поступку – контролу над радом јавних извршитеља кроз поступање по правним лековима, речено је данас на Трећем годишњем саветовању јавних извршитеља на Копаонику. Увођење права на жалбу у извршном поступку штити права како поверилаца, тако и дужника.

На дводневном саветовању, које је организовала Комора јавних извршитеља, у сарадњи са Министарством правде, Врховним касационим судом и УСАИД Пројектом за боље услове пословања, истакнуто је да од ступања на снагу нових прописа у извршном поступку један од највећих изазова представља уједначавање праксе у поступању судова и јавних извршитеља на територији целе Србије.

„Изазови у наредном периоду су да што више уједначимо праксу поступања, да додатно унапредимо овај систем, да га учинимо што више функционалнијим, да се електронски повежемо са учесницима поступака како би се скратило време и обезбедила ефикасност и тачност података. Све то заједно треба да допринесе смањењу рока за окончање поступака и успешно намирење“, рекла је председница Коморе јавних извршитеља Александра Трешњев.

На саветовању је истакнуто да су новим прописима о извршењу и обезбеђењу проширене надлежности јавним извршитељима, а све у циљу ефикаснијег спровођења извршења. Од јула 2016. године и почетка примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу јавни извршитељи су наставили спровођење извршења у већем броју старих судских предмета, што је за последицу имало растерећење судова у целој Србији. 

„Први ефекти новог Закона о извршењу и обезбеђењу итекако су задовољавајући, управо захваљујући прелазним и завршним одредбама Закона, а до краја 2016. године упели смо да решимо близу 900.000 старих извршних предмета и да на тај начин растеретимо рад основних и привредних судова“, истакла је министарка правде Нела Кубуровић.

Такође, министарка је указала да су тим законом проширене надлежности јавних извршитеља, али и обавезе, пре свега у погледу сталног усавршавања и стручних квалификација, које морају да испуне и додала да Министарство правде јесте највећи критичар јавних извршитеља и будно прати њихов рад, али је итекако и њихов највећи партнер, с озбиром да и министарство и јавни извршитељи теже успостављању што ефикаснијем систему извршења.

На територији целе Србије данас ради 234 јавна извршитеља и 29 заменика јавних извршитеља. Од 2012. године када су именовани први извршитељи решено је више од 350 000 предмета.