САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ: КОМОРА СЕ ЗАЛАЖЕ ЗА ЈАЧИ СИСТЕМ ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА И ТРАНСПАРЕНТНО ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Представљени резултати рада у протеклом периоду и последице сензационалистичког извештавања на  поступак спровођења извршења

У четвртак, 27. децембра 2018, у име Коморе јавних извршитеља, присутним новинарима обратили су се председница Коморе Александра Трешњев и председник Извршног одбора Миодраг Грујовић. Од почетка рада јавних извршитеља до сада поступано је у 2.873.514 предмета, а решено је више од пола. Пре ступања на снагу Закона о извршењу и обезбеђењу просечно време за наплату потраживања било је 635 дана, док је данас свега 95 данаКомора промовише транспарентност и одговорност својих чланова проактивном комуникацијом са јавношћу, уз стално извештавање о резултатима и свим активностима јавних извршитеља.

Један од основних циљева Коморе јавних извршитеља јесте успостављање делотворног и одрживог система извршења и јачање поверења грађана у тај систем. Наплата потраживања физичких лица непосредна је корист свих грађана од овог система. Свако ко је остварио право на наплату одређеног новца било од стране другог физичког лица, правног лица, било од стране Републике Србије, има могућност да у кратком року оствари своје потраживање. У пракси је наплаћено на хиљаде заосталих неисплаћених зарада, алиментација и других потраживања грађана“, изјавила је председница Коморе Александра Трешњев.

Председник Извршног одбора истакао је да су кључни предлози Коморе јавних извршитеља за измене и допуне ЗИО електронска аукција и равномерна расподела свих предмета. Чланови Коморе укључени су у рад групе за измене ЗИО Министарства правде од маја месеца, и укупан број чланова за које Комора сматра да их треба размотрити јесте 156. Комора је, нагласио је Грујовић, предложила да из сопствених средстава финансира пројекат електронске наплате, јер е-продају препознаје као важан процес транспарентности рада јавних извршитеља, као и заштите података свих учесника у јавним продајама.

Председница Коморе нагласила је да странке и учесници у поступку који сматрају да су им одређена права евентуално угрожена у извршном поступку на располагању имају више правних средстава, и једино њиховим коришћењем адекватно ће се заштитити и тиме испунити и своја права и обавезе. Новински текстови не могу бити пут којим ће се решавати правни спорови нити утврђивати правилност рада јавних извршитеља.

У јавности се створило уверење да је оправдано пружити отпор јавним извршитељима приликом спровођења извршења, али напомињем да јавни извршитељ спроводи одлуке суда и поступа по судским одлукама а да свако ометање спровођења поступка извршења, односно неизвршење судксе одлуке, може представљати кривично дело у складу са кривичним закоником“, додала је председница Коморе.

Јавни извршитељи највише спроводе извршење преносом новчаних потраживања, а у мање од 1% случајева продајом непокретности, односно у укупно 3.736 предмета којима је извршење одређено на непокретностима током 2017. године. Такође, у свим предметима у којима је извршење одређено на непокретности, не значи да ће нужно доћи до продаје непокретности.

Конференцији су прирсуствовали и представници Здружене акције Кров над главом који су имали низ питања о поступцима извршења. На већину питања је одговорено, те су и позвани на састанак у Комору јавних извршитеља како би добили све додатне податке који их занимају. Чланови Коморе одговарали су и на питања Браниславе Хаватми, извршног дужника у једном поступку, која је такође била присутна. На њене тврдње да „адвокат није могао да дође до извршитеља“, председник Извршног одбора нагласио је да су сви подаци о бројевима рачуна, као и контакти јавних извршитеља, јавно доступни. Грујовић је, такође, истакао да је намирење потраживања извршног повериоца могуће само до окончања првог рочишта за јавну продају, уколико непокретност буде продата на том рочишту, директно уплатом на рачун извршног повериоца или на наменски рачун извршитеља. Напомињемо, у овом поступку надзор су вршиле све овлашћене инстанце и нису утврђене неправилности у раду.

Јавни извршитељи ће, као и до сада, у складу са повереним јавним овлашћењима, примењујући прописе РС, наставити да обављају свој посао и доприносити остваривању правне сигурности кроз ефикасан и на закону заснован систем извршења.

Комора јавних извршитеља